Adopcja wirtualna

Nie zawsze możesz zaadoptować zwierzę. Nie zawsze musisz adoptować zwierzę, by poprawić jego los. Możesz mu pomóc na odległość.

Zaadoptuj je wirtualnie, zostań sponsorem naszego podopiecznego!

Nie wyznaczamy ostatecznych kwot, które należy wpłacać - to Ty o tym decydujesz i Ty decydujesz o formie, w jakiej występujesz jako sponsor. 

Wskazujesz zwierzę, które chcesz sponsorować poprzez dopisanie imienia zwierzaka przy przelewie. 

Jedno zwierzę może mieć kilku sponsorów

Często utrzymanie zwierzęcia kosztuje dużo więcej, niż pojedyncza osoba może przeznaczyć na ten cel. 

Zabiegi, leki i operacje, a także bieżące utrzymanie psów i kotów (karma, szczepionki czy hotel) to często koszt liczony w tysiącach złotych.

By zobrazować koszt utrzymania podopiecznych, proponujemy tylko przybliżone kwoty utrzymania zwierzaków będących pod naszą opieką ( oczywiście każdy może wpłacać indywidualnie, tyle ile uważa za stosowne):

 • Konie - to wpłata 400 zł miesięcznie lub częściowe utrzymanie konia to 50 zł (kilka osób może złożyć się na adopcję jednego konia)
 • Kozy – koszt całościowy to 150 zł miesięcznie (kilka osób może złożyć się na adopcję jednego zwierzęcia)
 • Świnka-koszt 150 zł
 • Psiak - koszt 100 zł.
 • Kot - koszt 100 zł 
 • Inne małe zwierzęta-koszt 30zł

Adopcja wirtualna jest jednym ze sposobów niesienia pomocy podopiecznym Fundacji S.O.S. dla Zwierząt. 
Polega na pomocy w pokrywaniu częściowym lub całkowitym kosztów pobytu , karmy , leczenia etc. zwierzęcia – podopiecznego naszej Fundacji. 
Adopcją wirtualną chcemy zainteresować firmy, szkoły, ale także osoby prywatne i grupy przyjaciół mających wspólny cel - POMAGAĆ!
Adopcja wirtualna jest wspaniałą metodą do integracji szkoły, klasy, grupy rówieśniczej. 
Opieka nad zwierzęciem, świadomość, że pomagamy (chociaż na odległość), że robimy to wspólnie- pozwala na budowanie pozytywnych relacji w grupie i uwrażliwia młodych ludzi na los niechcianych, porzuconych braci mniejszych.
Pozwala na wpojenie pozytywnych zachować wobec nich i przeciwdziała znieczulicy. 
Młodzi ludzie będą przecież kiedyś „dorosłymi”. 
Klasa, szkoła - ma „swoje” zwierzę, ma poczucie, że odmieniło los – dla tego jednego stworzenia!

Zakłady pracyfirmyprzedsiębiorcy decydujący się na adopcje wirtualną poprzez adopcję wirtualną integrują pracowników, ale też co niebagatelne – budują pozytywny wizerunek swojej firmy w środowisku adopcja poprawia wizerunek. 
To biały PR w czystej postaci i możliwość dodatkowej reklamy. 
Zachęcamy do publikacji informacji o dokonanych adopcjach i informowania o nich – bo istotnie, dobre serce i wrażliwość to powód do splendoru i szacunku.
Partycypowanie w kosztach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierzęcia to jeden aspekt wirtualnej pomocy. 
Jeżeli jednak opiekun chce poznać swojego podopiecznego - może (o ile stan zdrowia zwierzęcia na to pozwala) odwiedzić go, zabrać na spacer, spędzić z nim czas.

Koszt adopcji obejmuje wyżywienie, pobyt, opiekę. Zwierzęta chore leczone generują wyższe koszty i wtedy informujemy o nich w dziale „zwierzęta leczone”.

PROCEDURA

1. Wybierz podopiecznego:

 • Jeżeli chcesz objąć adopcją wirtualną psa lub kota. Wtedy przejrzyj zwierzęta do adopcji i zdecyduj. 
 • Jeżeli chcesz adoptować zwierzę gospodarskie lub inne – przejrzyj na naszej stronie „wizytówki” naszych podopiecznych i zdecyduj.
 • Adopcja wirtualna to także zakup celowy, jednorazowy dla naszego podopiecznego. Może to być np. – obroża „Foresto” dla psa, Wózek inwalidzki. Sprzęt ortopedyczny, kantar dla konia lub kozy

2. Wspieraj podopiecznego, wpisując co miesiąc jego imię przy przelewie.

3. Na stronie Fundacji w dziale „zwierzęta do adopcji” zostaje umieszczona informacja na temat opiekuna + zgodnie z ustaleniami link, logo, krótki opis instytucji, szkoły, a przypadku osoby fizycznej jej imię i nazwisko wraz z miejscem zamieszkania lub inne dane na które wyrazi zgodę wirtualny opiekun.

4. Zwierzę adoptowane wirtualnie przebywa na terenie siedziby Fundacji, w zakładach opieki weterynaryjnej, gdzie przechodzi proces leczenia i zdrowienia lub w jednym z domów tymczasowych Fundacji.

Zwierzaki posiadające wirtualnych opiekunów znajdą Państwo w dziale psy do adopcji/koty do adopcji, zwierzęta leczone, zwierzęta Fundacji. Opiekunowie wirtualni są wpisani przy danym zwierzaku.

ADOPCJA KOJCA

Specyficzna forma adopcji wirtualnej to „adopcja kojca” schroniskowego

Taka adopcja ma dwie formy.

 • Zainteresowana osoba, grupa osób, instytucja deklaruje comiesięczna kwotę na kojec numer (…), ilość miesięcy na którą chce objąć kojec opieką. Kwota adopcji kojca to 300 zł. na miesiąc. Na kojcu umieszczamy informację kto jest jego wirtualnym opiekunem. W ten sposób każde kolejne zwierzę trafiające do kojca, otoczone jest Państwa opieką.
 • Osoba, Firma lub instytucja dokonuje jednorazowego zakupu kojca wraz z budą. Może tego dokonać porze wpłat celową konto lub bezpośredni zakup i przekazanie go w darowiźnie schronisku. Na kojcu umieszczamy tabliczkę z danymi Sponsora. Taka adopcja ma charakter bezterminowy. W ten sposób każde kolejne zwierzę trafiające do kojca, otoczone jest Państwa opieką.

Obie formy adopcji kojca można oczywiście łączyć!

Drodzy Państwo!

My jesteśmy Waszymi „rękami”. Pamiętajcie, że bez Waszej pomocy, nasze działania nie byłyby w ogóle możliwe.

Każdą darowiznę wpłaconą na konto bankowe Fundacji, można odliczyć od podatku, zawsze w sprawozdaniu za rok miniony.

crossmenu