Wolontariat

Ty też możesz pomóc ratować bezdomne i krzywdzone zwierzętawystarczy tylko chcieć!

Wolontariuszem Fundacji zgodnie z polskim prawem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Ponadto aby zostać wolontariuszem Fundacji S.O.S. dla Zwierząt wymagamy podpisania z nami umowy o współpracy (wzór poniżej).

POBIERZ WZÓR UMOWY

Nieletni wolontariusze muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Wolontariusze poniżej 18 roku życia mogą:

- pracować w naszym schronisku dla zwierząt
- pracować w gospodarstwie rolnym naszej Fundacji
- opiekować się zwierzętami podczas akcji adopcyjnych organizowanych przez fundację
- rozdawać ulotki i kwestować w ramach przewidzianych prawem
- szukać domów tymczasowych i stałych dla zwierząt przeznaczonych do adopcji
- wykonywać różne prace aktualnie potrzebne Fundacji.
- brać udział w interwencjach (wolontariusze z kilkuletnim stażem i przygotowanie do tego typu działalności) ,
- pozyskiwać sponsorów, 
- urządzać zbiórki w kręgach swoich znajomych, 
- działać jako dom tymczasowy dla podopiecznym fundacji
- zabiegać o adopcję, wyszukiwać domy da naszych zwierząt, organizować adopcje.

Zapraszamy wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny do podjęcia współpracy wolontariackiej z Fundacją. Pamiętajcie, że wolontariat jest da „długodystansowców”! Zwierzęta czekają!

ZASADY WOLONTARIATU w SIEDZIBIE FUNDACJI

1. Wolontariusze wyprowadzają psy na spacery, socjalizują je, szkolą i aktywnie poszukują rodzin adopcyjnych dla podopiecznych Fundacji poprzez ogłoszenia , aukcje , akcje adopcyjne itp.

2. Podejmując prace przez 12 miesięcy jesteś "młodszym wolontariuszem" . Po upływie okresu próby (12 miesięcy) , stajesz się wolontariuszem samodzielnym. Jeżeli i pracowałeś wolontarystycznie ze zwierzętami w okresie poprzedzającym pracę u Nas, przynieś opinię - zaświadczenie. Skrócisz okres próby.

3. Wolontariusze młodsi nie poruszają się samodzielnie po terenie Fundacji a w szczególności w pomieszczeniach dla psów, kotów i koni. Wolontariusze samodzielni mogą uczestniczyć w sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt,  w karmieniu , zabiegach pielęgnacyjnych.

4. Godziny pracy wolontariuszy w dni powszednie  i soboty od 10:00 do 18:00 . W niedzielę wolontariusze nie pracują!

5. Zaczynając pracę w Fundacji każdorazowo wpisujesz się wolontariuszu do "zeszytu pracy". Wpisujesz datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz imiona psów, które wyprowadziłeś na spacer.

6. Wolontariusz anonsuje swoje przyjęcie poprzez wysłanie SMS-a na numer telefonu  536 402 542 lub dokonanie spisu z podaniem daty i godziny kolejnego przyjęcia do "zeszytu pracy". Brak takiej informacji skutkuje tym, że nie zostaniesz wolontariuszu wpuszczony na teren Fundacji.

7.  Wizyty potencjalnych adoptujących wolontariusz zgłasza SMS-em na numer telefonu  536 402 542, z podaniem imienia psa oraz godziny odwiedzin.

PAMIĘTAJ WOLONTARIUSZU! Pracujesz dla zwierząt i ze zwierzętami. Winien im jesteś szacunek bo to one są w Psiej Chacie najważniejsze.

Powyższe zasady zostały podyktowane potrzeba zapewnienia naszym podopiecznym bezpieczeństwa, spokoju  możliwością  planowania i wykonywania pracy przez opiekunów zwierząt. Sami także chcemy czuć się bezpiecznie, a wiemy , że nasze działanie interwencyjne prowokują  żywą reakcje ze strony osób które prawo łamią (często pod naszym adresem są kierowane groźby karalne). 

crossmenu