Misja i cele

POMAGAMY ZWIERZĘTOM, KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z LUDŹMI!

Niesiemy hasło: ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ! Dążymy do zmniejszenia bezdomności między innymi poprzez akcje edukacyjne dotyczące na przykład sterylizacji psów i kotów a także realne zabiegi kastracji wszystkich zwierząt które trafiają pod nasza opiekę.

Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt, w szczególności poprzez:

1. Opiekę nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy.

2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

3. Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

4. Działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych i gospodarskich.

5. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących.

6. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.

7. Ochronę Środowiska naturalnego.

8. Popieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody rehabilitacyjnej, w wybranych schorzeniach fizycznych i psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

crossmenu