Działalność

Schronisko „PSIA CHATA”

Najważniejszą dziedziną naszej aktywności jest schronisko dla zwierząt „Psia Chata” daje dach nad głową psom, kotom, zwierzętom gospodarskim takim jak: konie, kuce, kozy, owce, kaczki, ale również ptaki, gryzonie i zajęczaki.

Psy i koty trafiają do nas w pewnej części z gmin z woj. opolskiego, w dużej mierze, dlatego, że są to zwierzęta z małych wsi, często w złym stanie zdrowia, odpięte z łańcucha, wałęsające się latami i nieznające miłości człowieka, ale w miarę możliwości przyjmujemy też czworonogi po zmarłych osobach, takich, które nie poradzą sobie w normalnym schronisku, z interwencji, czy też z wypadków, większość kotów, które przez nas przechodzi to zwierzęta najczęściej wyrzucane z domu, które nie radzą sobie jako „ kot wolnożyjący”. Obszarem działalności jest wiec w zasadzie cała Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

W ciągu każdego roku pomagay średnio 200 psówm i 50 kotom w schronisku

To, co robimy, robimy z pasji i z miłości do zwierząt, dlatego nie usypiamy starych i wymagających opieki psów/kotów, dbając o to, żeby miały dostęp do jak najlepszej opieki weterynaryjnej. Korzystamy, jeżeli trzeba z usług weterynarzy z różnych stron Polski. Z przypadkami  okulistycznymi jeździmy do Lublina, neurologicznymi do kliniki „Yagy do Brna, a przy schorzeniach kręgosłupa do Wrocławia. Nasze zwierzęta korzystają z akupunktury, rehabilitacji, z terapii behawioralnych.

Nasi podopieczni to także zwierzęta przyjmowane w ramach umów z Urzędem Miasta Chorzów. Umowa ta obejmuje zwierzęta małe - dzikie nie objęte ochroną gatunkową, oraz zwierzęta gospodarskie.

Lekarz Weterynarii opiekuje się zwierzętami towarzyszącymi, do koni wzywamy odpowiedniego specjalistę, analogicznie, jeżeli chodzi o resztę gospodarskich podopiecznych.

Edukacja i resocjalizacja

W naszej działalności ważne są także działania edukacyjne i prowadzone programy resocjalizacji osób osadzonych w więzieniach. Od siedmiu lat realizujemy razem Zakładem Karnym dla mężczyzn w Wojkowicach program „Psiak - poznaj, przytul, pokochaj!”. Łącznie przez cały czas trwania programów wzięło w nich udział 98 osób, skazanych za znęcanie się nad zwierzętami ora takich które nie radzą sobie z agresją, alkoholem itd. Pracujemy zarówno w zakładzie zamkniętym jak i półotwartym.

Wiele z osób opuszczających zakład karny a wcześniej uczestniczących w naszym programie, uzyskało w naszej Fundacji pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, mieszkania itd. Pomagamy w wyjściu z wykluczenia społecznego i bezdomności.

Nasza współpraca z zakładem karnym to także korzystanie z nieodpłatnej pracy skazanych , połączonej z działaniami resocjalizacyjnymi. Współpraca ta trwał od 2011 do 2015 roku. Obecnie nasza Fundacja będzie zatrudniała odpłatnie. dwie osoby osadzone w zakładzie karnym półotwartym.

W ramach działań edukacyjnych, szkolimy zarówno swoich wolontariuszy ale także odwiedzamy szkoły i przedszkola. Głęboko wierzymy w to, że tylko edukacja, rozmowa i uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt , może w sposób trwały zmienić postawę i nastawienie. Tylko w roku 2018 odwiedziliśmy 14 przedszkoli , 12 szkół podstawowych oraz 9 Liceów Ogólnokształcących.

Animaloterapia

Dogoterapia, to zajęcia prowadzone w żłobkach i przedszkolach oraz szkołach. Tylko w latach 2016-2019 prowadziliśmy w sposób ciągły na terenie województwa śląskiego zajęcia dogoterapii w 6 przedszkolach, gdzie realizowaliśmy program autorski dwudziestu jeden spotkań tematycznych w grupach przedszkolnych integracyjnych. Prowadziliśmy zajęcia w Zespole szkolno-przedszkolnych dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących w Katowicach. Na zlecenie urzędu Miasta Katowice (Program realizowanych ze środków Unii Europejskiej), prowadziliśmy zajęcia w 4 wytypowanych przedszkolach w latach 2017/2018. W projekcie wzięło udział blisko 150 dzieci.

Dogoterpia to także spotkania i zajęcia w Domach Seniora, Hospicjach , świetlicach terapeutycznych, świetlicach prowadzonych przez opiekę społeczną, Fundacje i Stowarzyszenia (np. w Chorzowie współpracujemy z Stowarzyszeniem „Serce”, prowadząc zajęcia w „Chatkach” ).

Hipoterapia – jest realizowana przy udziale naszych czworonożnych podopiecznych - koni Dumki i Hipolita oraz Bartka. Bez nich te działania nie byłyby możliwe. Zajęcia do tej pory realizowaliśmy na terenie przedszkoli i szkół dysponujących ogrodem. Koń i terapeuta przyjeżdżali do dzieci i w „ich” miejscu. Na terenie naszej Fundacji z powodu braku miejsca na profesjonalny i bezpieczny maneż, realizowaliśmy okazjonalnie – dla małych, kilkuosobowych grup, tyko w okresie letnim. Gościliśmy u siebie miedzy innymi podopiecznych „Hospicjum Cordis” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu.

Pomoc dla ludzi i ich zwierząt w ciężkiej sytuacji życiowej.

Od początku swojej działalności w miarę posiadanych środków, organizujemy pomoc weterynaryjną, pomoc w postaci karmy i sprzętu dla zwierząt poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych. Nieśliśmy pomoc między innymi w Bogatyni, Kędzierzynie Koźlu , Oświęcimiu w 2010 roku, a także po przejściu huraganu na Pomorzu w roku 2017. Pomagaliśmy ludziom i zwierzętom ofiarom pożarów w Jaworznie w 2017 roku i w Strzelcach Opolskich w 2018 roku. W ramach pomocy dla terenów wiejskich latach 2016-2018 przekazaliśmy najbiedniejszym gospodarstwom wiejskim w Beskidzie Żywieckim i w opolskich wsiach 54 nowe budy dla psów. Pomoc codzienna to pomoc w opłaceniu leczenia zwierząt których właściciele znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. Szczepimy przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym psy i koty osób bezdomnych. Poddajemy je profilaktyce przeciwpasożytniczej. Pomagamy w finansowaniu diagnostyki i leczenia , także operacyjnego zwierząt, których właścicieli na fachowa opiekę weterynaryjną po prostu nie stać. Często podczas prowadzonych działań interwencyjnych odkrywamy że „brak opieki” ze strony właściciela nad psem, kotem czy też zwierzęciem gospodarskim wynika nie ze złej woli, ale z braku środków finansowych.

Jesteśmy grupą zwykłych ludzi, którym los zwierząt nie jest obojętny, grupą ludzi działających dla braci mniejszych.

Fundacja działa pod nadzorem Ministra Rolnictwa oraz ministra Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego).

UWAGA!

Towarzystwo Ubezpieczeń GENERALI, ma ofertę ubezpieczeń dla zwierzaków.
https://www.generali.pl/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenie-psa
!!!!
Warto się zapoznać i skorzystać.
W wielu krajach takie ubezpieczenie jest normą, może wiec u nas też powinno?

crossmenu